رفتار فرزند از بچگی تا بزرگسالی با پدر و مادر

به مناسبت ایام روز زن ومادر و روز مردو پدر :

رفتار فرزند از بچگی تا بزرگسالی با پدر و مادر

تو 10 سالگی : " مامان ، بابا عاشقتونم"
تو 15 سالگی : " ولم کنین "
تو 20 سالگی : " مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم"
... ... ...
تو 25 سالگی : " باید از این خونه بزنم بیرون"
تو 30 سالگی : " حق با شما بود"
تو 35 سالگی : "میخوام برم خونه پدر و مادرم "
تو 40 سالگی : " نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم!!!!"
تو هفتاد سالگی : " من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن ...!

بیاید ازهمین حالا قدر پدرو مادرامونو بدونیم زیرا قدر شناسی بهترین هدیه است
با تشکر از کیمیای بهار