سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دروس ریاضیات در شهریور ماه 1392

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری

 

 

تاریخ امتحان

نام درس

رشته

لینک دانلود

1392/06/03

حسابان

ریاضی فیزیک

1392/06/06

هندسه 2

ریاضی فیزیک


1392/06/06

ریاضی 3

علوم تجربی

ریاضی ۳

1392/06/06

ریاضی ویژه انسانی

علوم انسانی

1392/06/16

جبر و احتمال

ریاضی فیزیک

 

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم (دوره پیش دانشگاهی)  

 

تاریخ امتحان

نام درس

رشته

لینک دانلود

1392/06/04

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ریاضی فیزیک

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و کامپیوتر 

 

تاریخ امتحان

نام درس

رشته

لینک دانلود

1392/6/6

ریاضی 3

فنی