سؤالات و پاسخ امتحانات نهایی دروس ریاضی سوم متوسطه در خرداد ۹۰

  برای دریافت سؤال و پاسخ امتحانات نهایی سال سوم  در خرداد ماه ۱۳۹۰، در جدول زیر روی آیکن مربوطه کلیک کنید.درس

حسابان 

ریاضی‌فیزیک

جبرواحتمال

ریاضی‌فیزیک

هندسه۲

ریاضی‌فیزیک

. ریاضی۳ .

تجربی

.. ریاضی ..

انسانی

ریاضی

فنی‌و‌حرفه‌ای

سؤال‌وپاسخ

 

  

 منبع:مرکزسنجش‌آموزش‌وپرورش