شیوه نامه برگزاری مسابقه آنلاین دبیران ریاضی

به نقل از: دبیرخانه راهبری کشوری درس ریاضی


شیوه نامه برگزاری مسابقه آنلاین دبیران ریاضی  

 شیوه نامه اجرایی مسابقه آنلاین دبیران ریاضیِ جهت اطلاع همکاران محترم طبق فایل ضمیمه بارگذاری شده است.

 فایل ضمیمه