سوالات نهایی دیماه 1391

سوالات نهایی ریاضی در دیماه 91

تاریخ برگزاری ۵/۱۰/۹۱

حسابان

 

ریاضی ۳ تجربی

 

ریاضی انسانی


ریاضی 3 فنی

 

منبع : مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش