نحوه برگزاری امتحانات در تمامی پایه‌های تحصیلی

نحوه برگزاری امتحانات در تمام پایه‌های تحصیلی

 

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش

 به اعلام نحوه برگزاری امتحانات

 در تمامی پایه‌های تحصیلی پرداخت و گفت:

 در دو پایه سوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی، 

 امتحان نهایی برگزار می‌شود

 

 عبدالامیر عرفی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان در تمامی پایه‌های تحصیلی اشاره کرد و اظهار داشت:

 در پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی، ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان به صورت «کیفی ـ توصیفی» است و توسط معلم بر اساس فعالیت‌های کلاسی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در پایه پنجم ابتدایی، بخشی از ارزشیابی دانش‌آموزان به صورت «کیفی ـ توصیفی» است و بخش عمده آن کمی است که در اختیار معلم و به صورت کتبی است.
عرفی به نحوه امتحانات دانش‌آموزان در پایه ششم ابتدایی اشاره کرد و گفت: در این پایه، امتحانات به صورت کتبی است و در سطح منطقه و با سؤالاتی که معلمان پایه ششم همان منطقه طرح می‌کنند، به طور هماهنگ برگزار می‌شود.
* امتحان نهایی ۱۱ درس در رشته علوم انسانی و ۱۰ درس در رشته‌های تجربی و ریاضی
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مقطع راهنمایی بیان کرد: امسال که پایه اول راهنمایی نداشتیم و در پایه دوم و سوم راهنمایی نیز نحوه ارزیابی به صورت تلفیقی شامل نمرات کلاسی، فعالیت‌هایی که دانش‌آموز در کلاس انجام می‌دهد و نمره کتبی امتحان است.
وی با بیان اینکه در مقطع متوسطه، امتحانات به صورت کتبی برگزار می‌شود، گفت: در ۱۱ درس رشته علوم انسانی و ۱۰ درس رشته‌های علوم تجربی و ریاضی سال سوم متوسطه و ۴ درس پیش‌دانشگاهی، امتحان نهایی برگزار می‌شود.

 منبع:رشد(تاریخ‌خبر:۲۴/۸/۱۳۹۱)