نفرات برتر مسابقه استانی تولید محتوا

لیست اسامی نفرات برتر مسابقه استانی تولید محتوا در زیر می‌آید. گروه آموزشی ریاضی متوسطه نظری استان آرزوی توفیقات بیش از پیش برای آنها دارد.

 لازم به ذکر است که برای این همکاران ارجمند تقاضای صدور تقدیرنامه شده‌است.


ادامه مطلب


باتشکر از گروه ریاضی استان آذربایجانغربی