نحوه‌ی محاسبه‌ی معدل در گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی متوسطه نظری

نحوه‌ی محاسبه‌ی معدل در گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی متوسطه نظری

. 

   فایل ضمیمه 

برگرفته از وبلاگ گروه ریاضی ناحیه 1 استان آذربایجان غربی

  منبع:dinapi.medu.ir