جلسه گروههای آموزشی دبیران ریاضی شهرستان ماکو

جلسه گروههای آموزشی دبیران ریاضی متوسطه  شهرستان ماکو امروز  در ساعت 15:30 مورخه  1392/2/5   در محل پژوهشسرای دانش آموزی شهرستان با شرکت تقریبا تمام دبیران برگزار گردید و در مورد مباحث درسی و هماهنگی در مورد امتحانات آخر سال و  پربار نمودن وبلاگ شهرستان و مشکلات درسی و کم بودن ساعات درسی بعضی از مواد درسی بحث و تبادل نظر گردید .