پیک یادآور نوبت چهارم

باسلام پیک های یادآور وی‍ژه دانش آموزان پایه های اول تاسوم رشته های ریاضی ،تجربی وانسانی تهیه وارایه می گردد،دبیران ودانش آموزان گرامی می توانند با مراجعه به سایت ودریافت فایل های مربوطه از محتوای ارایه شده در کلاس درس وفعالیتهای فوق برنامه استفاده آموزشی نمایند. 

برای ذخیره سازی بر روی کلمه دانلود کلیک نمایید.


منبع: دفتر آموزش متوسطه نظری و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

 

عنوان

دانلود ۱

دانلود 2

اول دبیرستان

دانلود

فایل ضمیمه

دفترچه دوم انسانی

دانلود

فایل ضمیمه

دفترچه دوم تجربی

دانلود

فایل ضمیمه

دفترچه دوم ریاضی

دانلود

فایل ضمیمه

دفترچه سوم انسانی

دانلود

فایل ضمیمه

دفترچه سوم تجربی

دانلود

فایل ضمیمه

دفترچه سوم ریاضی

دانلود

فایل ضمیمه